Vogelplein Dordrecht

In opdracht van Eskra Bouw B.V. hebben wij de volgende materialen geleverd:

  • Ca. 600 m2 Eternit Cedral Click Wood in de kleur C57

De hoofdaannemer VORM heeft in opdracht van woningcorporatie Woonbron een appartementsgebouw in de Vogelwijk gerealiseerd. De architect van deze levensloopbestendige huurwoningen is HFB-groep. In nauw overleg met het bewonersplatform Vogelbuurt en de Bewonersraad is het ontwerp tot stand gekomen. Er is voor dit project een unieke bouwmethode ontwikkeld waardoor het project een snelle bouwtijd heeft.

GarantieGevels dankt Eskra Bouw voor deze opdracht.