Startblok Elzenhagen Amsterdam

Voor het project ‘Startblok Elzenhagen’ levert GarantieGevels B.V., in opdracht van Eskra Bouw B.V. en Jan Snel, de volgende materialen:
• Ca. 50.000 m¹ SoulWood Premium Colour FSC®
• Ca. 70 m2 Cembrit Patina P050

Elzenhagen Zuid wordt een nieuwe woonwijk in Amsterdam Noord, er worden naast woningen ook sport- en onderwijsvoorzieningen gecreëerd.
In een deel van het gebied bouwen, Jan Snel en het ontwikkelteam van de Key en Eigen Haard, tijdelijke huisvesting bestemd voor jongeren, studenten en statushouders, genaamd ‘Startblok Elzenhagen’. Het is een woonplek voor 540 jongeren waarvan de helft uit Nederland komt en de andere helft zijn jonge vluchtelingen die net een verblijfsvergunning hebben gekregen.
Het Startblok Elzenhagen wordt opgebouwd uit modulaire eenheden die je stuk voor stuk kan verplaatsen en weer ergens anders kan opbouwen.

GarantieGevels dankt Eskra Bouw en Jan Snel voor deze mooie opdracht.